Varför har jag dålig andedräkt?

När bakterier som finns i munnen bryter ner gamla matrester, blod och celler så bildas det svavelhaltiga gaser som ger upphov till en illaluktande andedräkt.

De vanligaste orsakerna till en dålig andedräkt är:

  • dålig munhygien
  • beläggningar på tungan
  • tandköttsinflammation
  • tandlossning
  • muntorrhet

Ungefär 50% av alla människor upplever sin andedräkt som dålig och det är lika vanligt hos män som hos kvinnor. 

Nachnani 2016; Rosenberg et al 1991; Bollen&Beikler 2012; Roldan et al 2003; Calil et al 2009; Albuquerque et al 2010

Besväras du av en dålig andedräkt trots att du borstar, flossar och skrapar tungan? Då kan det vara så att du behöver träffa en tandhygienist. 

dålig andedräkt