Varför har jag dålig andedräkt?

När bakterier som finns i munnen bryter ner gamla matrester, blod och celler så bildas det svavelhaltiga gaser som ger upphov till en illaluktande andedräkt.

De vanligaste orsakerna till en dålig andedräkt är:

  • dålig munhygien
  • beläggningar på tungan
  • tandköttsinflammation
  • tandlossning
  • muntorrhet

Ungefär 50% av alla människor upplever sin andedräkt som dålig och det är lika vanligt hos män som hos kvinnor. 

Nachnani 2016; Rosenberg et al 1991; Bollen&Beikler 2012; Roldan et al 2003; Calil et al 2009; Albuquerque et al 2010