Tandborstning räddar liv

Borsta tänderna

Tandborstning räddar liv!

En nyligen publicerad studie påvisar hur viktig mun- och tandhälsan är för kroppen men även för livet!

Sjukhusförvärvad pneumoni (lunginflammation) är den vanligast vårdrelaterade infektionen som kan drabba patienter som är inlagda på sjukhus. Detta tillstånd kan förlänga sjukhusvistelsen men även medföra en ökad mortalitetsrisk men även ökade kostnader.

Risken för sjukhusförvärvad pneumoni är större för patienter som är intuberade och vårdas med ventilator (ventilator-associerad pneumoni). Mortaliteten ligger på mellan 25-50% för de som drabbas av ventilator-associerad pneumoni.

I studien såg man att daglig tandborstning minskade risken för att drabbas av sjukhusförvärvad pneumoni hos patienter som var inlagda på sjukhus, framförallt hos de som vårdades med mekanisk ventilator. Men det viktigaste resultatet var att dödligheten minskades signifikant vid daglig tandborstning hos dessa patienter.

Med andra ord, ordentlig tandborstning på patienter som är inlagda på sjukhus verkar kunna rädda liv men även förkorta sjukhusvistelsen.

En god mun- och tandhälsa är viktigt för din livskvalité och ditt välbefinnande. 

Chastre and Fagon 2002; Magill SS et al 2018; Jones BE et al 2023; Steen J et al 2021; Zilberberg et al 2022; Folkhälsomyndigheten 2023; Ehrenzeller S and Klompas M 2023


Har du frågor om tandborstning är du välkommen att ställa dem när du besöker din tandläkare nästa gång!

Den U-formade tandborsten!