Ska man gå regelbundet till tandvården?

privat tandläkare linköping

Ska man gå regelbundet till tandvården?

Det råder nog delade meningar om det.

Vår åsikt är att kropp och själ mår bättre av regelbundet hos tandvården.

Men, vad säger forskningen om detta intressanta ämnen?

Studier har tidigare visat att tidig exponering och tillgång till tandvård medför positiva effekter på munhälsan. En regelbundenhet hos tandvården medför enligt en studie medför färre utdragna tänder och en bättre självupplevd mun- och tandhälsan.

Individer som inte går regelbundet har enligt forskningen dragit ut fler tänder och har fler kariesangrepp. 

I en alldeles nypublicerad systematisk översikt som i sin tur baseras på studier som är utförda i Sverige, Australien, Brasilien och Nya Zeeland undersökte man betydelsen av regelbundet hos tandvården.

Slutsats: regelbundenhet hos tandvården förbättrar inte bara din mun- och tandhälsa utan förbättrar även din livskvalité.


Heilmann A et al 2015; Crall JJ et al 2018; Tu RY et al 2022; Khairuddin AM et al 2024
Spelar storleken någon roll?