Ont i käken efter tandställning?

tandreglering och knäppningar i käkleden

Det är många som har uppfattningen att tandreglering kan orsaka besvär med käkarna, som t ex knäppningar i käklederna eller värk. 

”jag hade tandställning i tonåren och det var då som jag fick ont i käken”. 

 
Men vad säger forskningen om detta? Kan tandreglering verkligen orsaka bettfysiologiska problem (käksmärta, knäppningar, Upphakningar, låsningar). 
 
Vad säger egentligen forskningen om tandställning och besvär med käkarna? 

För att ta reda på hur det är så har flera studier jämfört patienter som genomgår/genomgått tandreglering med en grupp som inte genomgått tandreglering. 

 "Tandreglering vs icke-tandreglering"

 

I en studie kom man fram till att det var lite mer vanligt med en icke-smärtsam knäppning i käkleden om man haft tandställning jämfört med de som inte haft tandställning. Fast i en liknande studie där man även undersökte käklederna med magnetkamera (gjordes ej i den första studien) så såg man att det inte fanns ett samband mellan att käkledsdisken låg fel och tidigare tandreglering. Således verkar det vara så att tandställningar inte orsakar knäppningar i käklederna (bekräftat med magnetkamera). 

 I en annan studie så följde man patienterna (tandreglering vs icke-tandreglering) under 3 års tid. Det man såg var att det var ungefär lika många i grupperna (tandreglering vs icke-tandreglering) som hade besvär med käkarna vid start och vid uppföljningen efter 3 år. Med andra ord, tandställning ökade inte risken för besvär med käkarna. 

 En studie följda sina deltagare upprepade gånger under 20 års tid och utvärderade om tandställning kunde ge besvär och värk i käkarna. Slutsatsen i studien var att tandställningar varken orsakar eller förebygger besvär med käkarna såsom värk, knäppningar, upphakningar och låsningar. 

 

”Tandställning förebygger inte, orsakar inte och lindrar inte besvär med käkarna”

 

 Forskningen pekar på att tandställningar inte orsakar besvär med käkarna. Om det skulle vara så att du fått besvär med dina käkar under tiden då du behandlats med tandställning så är det sannolikt andra orsaker än just tandregleringen som ligger till grund för dina besvär. 

Av den anledningen är det mycket viktigt att bedöma dina käkar (käkleder, tuggmuskulatur och rörelseförmåga med käken) innan en behandling med tandställning inleds. 

Sim HY et al 2019, Jeelani et al 2019, Macfarlane et al 2009, Katzberg RW et al 1996, Manfredini D et al 2016

 

Ska man gå regelbundet till tandvården?