Kan man ha livskvalité i munnen?

Livskvalité i munnen, även kallat oral Livskvalité

Din mun och dina tänder utgör en mycket viktig del av kroppen. Hur du upplever dina tänder och mun kan påverka din självkänsla, välbefinnande men även din allmänhälsa. Flera faktorer är avgörande för hur du upplever din hälsorelaterade livskvalité i munnen, dvs din orala livskvalité.

Faktorer som påverkar din orala livskvalité är

  • Funktionen (hur bra du kan tugga, prata, bita och svälja)
  • Utseendet (färg, form, storlek och position på tänderna)
  • Smärta (tandvärk, käkledssmärta)
  • Sociala aspekter (fräsch andedräkt)

Tänderna och munnen är en del av dig och om du har en försämrad tuggfunktion, tandvärk eller är missnöjd med färgen på dina tänder så försämras din orala livskvalité. Detta kan medföra obehag och en sänkt självkänsla och därigenom även påverka din upplevda allmänhälsa och livskvalitet.


Borsta tänderna innan maten?