Hantering av personuppgifter 

Vi registrerar dina personuppgifter för att vi ska kunna ge dig en god och säker tandvård.

Dina personuppgifter hanteras enligt Patientdatalagen (PDL) och Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna ingå avtal med dig som patient behöver vi information som namn, adress, mailadress, telefonnummer och personnummer. Dessa uppgifter samlas in när du bokar tid eller listar dig som patient; via mejl, telefon eller via vår hemsida. 

Vi är skyldiga att föra en patientjournal för alla patienter. Patientuppgifter sparas i ett digitalt journalsystem (Alma Soft). Du har rätt att få ta del av din patientjournal och att få ut en kopia. Om du har en avvikande mening om vad som står i din journal har du rätt att få detta infört i journalen, men om du vill få en uppgift borttagen ur journalen måste du vända dig till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) för att få detta prövat. Som patient har du rätt att få veta vem som läst eller ändrat i din journal. 

Vi kommer inte lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga till att göra det, till följd av lagar och föreskrifter (t ex till Försäkringskassan eller IVO). Dina personuppgifter kan även komma att delas med utvalda tredjeparter, om det är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig som patient. Exempel på detta är leverantör av dental tandteknik inför tandtekniska arbeten, kreditupplysningsföretag inför användning av Alma One avbetalningssystem, eller andra vårdgivare inför remiss. Dessa parter har inte rätt till att använda dina uppgifter för andra syften än vad som krävs för att uppfylla sitt avtal med Hel & Fin Tand. 

Personuppgifter sparas så länge de är nödvändiga för att fullfölja de ändamål som de blev insamlade för, eller för att följa aktuell lagstiftning, i detta fall minst 10 år efter senaste anteckningen.

Hel och Fin Tand AB (556736-9680) är ansvarig för hantering av dina personuppgifter. Verksamhetsansvarig: Jenny Dawson.

Patientinformation uppdaterad 2024-01-20