Integritetspolicy 

Vid besök på vår webbsida kan vi komma att samla information via loggar, som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar. Vi använder ett analysverktyg (Google Analytics) för att samla in denna statistik. På detta sätt kan vi analysera hur hemsidan används och utveckla dess funktioner och innehåll. 

Vi använder cookies för att ge tillgång till olika funktioner, eller för att analysera och följa användning av hemsidan. Cookies är små textfiler som placeras på dator/mobil/surfplatta, med syfte att förbättra- och anpassa webbsidan. Genom att använda våra tjänster godkänner du detta. Du kan ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar alls, eller mindre bra, om du blockerar eller raderar cookies.

Dina rättigheter

Du kan begära en kopia av de uppgifter vi hanterar om dig.

Du har rätt att korrigera felaktiga eller icke kompletta uppgifter om dig.

Du har rätt att begära radering av dina uppgifter för det fall uppgiften inte längre är nödvändig för det ändamål den blev insamlad för. IVO står för hantering av frågor som lyder under Patientdatalagen.

Du har rätt att begära att dina uppgifter överförs från oss till dig- eller till en annan leverantör. Dock kan det finnas legala skyldigheter som hindrar oss från att överföra uppgifter. 

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av allmänt intresse. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot.

Du har rätt att begära en tillfällig begränsning av behandling av dina personuppgifter. Vi kan då tillfälligt flytta personuppgifterna till ett annat behandlingsystem eller gör uppgifterna otillgängliga för en användare. 

Du har rätt att när som helst lämna in synpunkter eller klagomål avseende hantering av dina personuppgifter eller behandling. 

Hel och Fin Tand AB (556736-9680) är ansvarig för hantering av dina personuppgifter. 

Verksamhetsansvarig: Jenny Dawson

Integritetspolicyn uppdaterad 2024-01-20